GRUNDLÄGGNING & UPPVÄRMNING

 

Det finns ett antal saker att ta ställning till när du ska bygga ditt attefallshus. Att bestämma hur grundarbetet skall utföras och på vilket vis du ska värma upp din bostad är inte helt enkelt. Våra byggtekniker ser till att vi levererar det som passar bäst på just er tomt och för er användning. Nedan listar vi de alternativa lösningarna, godkända enligt Boverkets byggrelger (BBR), som idag används.

 

 

Grundläggning

Metoder för grundarbete

 

Skruvfundament

En metod att använda på tomter utan ytlig stengrund. Gängade metalstavar som skruvas ned på djupet i jordgrund - detta skapar en stabil grund att bygga huset på. En effektiv och miljövänlig metod, utan behov av att gräva upp gräsmattan.

 

Plintgrund
Plintgrundläggning är en metod som ofta används när hus ska placeras på sten. Metoden är relativt billig och är enkel att uppföra.

 

Gjutgrund
En vanlig metod som passar bra för optimalt isoleringsresultat. En aningen mer kostsam metod som skapar en kraftig och stabil grund för ditt hus. Passar flertalet olika grunder.

Att välja grund
 

Att välja vilken grund som du bör använda vid bygge av ditt attefallshus, är inget du gör på egen hand. Zuburbans byggtekniker vet vad som passar just din tomt bäst och skräddarsyr tillsammans med dig ett attefallshus efter dina önskemål.

 

När du ska bygga ditt attefallshus finns det ett flertal byggregler avseende isolering och uppvärmning att ta i beaktning. Då du bygger en komplementbostad i syfte att användas som ett permanentboende - gäller samma byggregler som vid ett bygge av vilken villa som helst, enligt Boverkets Byggregler (BBR).

 

 

Hur man väljer att värma upp sitt attefallshus är mycket varierat och ingen lätt uppgift att ta beslut om. Vi på Zuburban arbetar utan undantag efter Boverkets regelverk och restriktioner då vi bygger ditt attefallshus. Tillsammans med våra rådgivare hittar vi den bästa uppvärmningslösningen för just er.

 

 

Uppvärmning

Metoder för uppvärmning av attefallshus
 

 

Vattenburen uppvärmning
Vattenburen värme passar bra för det attefallshus som ska användas som ett permanentboende. En luft-vattenvärmepump ger låga driftskostnader i och med stabiliteten i värmekällan vid god isolering. Dessutom bidrar den vattenburna värmen med lättillgängligt varmt tappvatten.

 

För- och nackdelar med Luft-vattenvärmepump:

 • Billigt att ha i drift

 • Tappvarmvatten

 • Kostsam investering

 • Långsam uppvärmingskurva

 

 

Elelement

Elradiatorer eller elelement som det vardagligen kallas, är ett  smidigt och bra alternativ för uppvärmning av ditt attefallshus. Var noga med vilka element du väljer. Att föredra är att använda sig av oljefyllda elradiatorer - det håller en värmen stabilt och minskar risken för brand.

För- och nackdelar med elradiatorer:

 • Förmånligt pris

 • Kräver ingen installation

 • Förhållandvis hög driftskostnad

 • Tar upp väggyta alt golvyta

 

Luft/luft-värmepump

Luft/luft-värmepump som uppvärmingsalternativ är effektivt för den som enkelt önskar kunna reglera värme och kyla bostaden. Det finns idag luft/luftvärmepumpar som är anpassade till mindre hus, stugor och attefallshus. Systemet värmer och kyler ut efter de boendes önskemål och kan oftast fjärrstyras.

 

För- och nackdelar med luft/luft-värmepump:

 • Billig i drift - ca 25% av kostnaden jämfört med elelement

 • Komfort året om med kyl- och uppvärmningsanpassning

 • Smidig hantering

 • Hög installations- och systemkostnad

 • Ett system som i vissa fall kan generera ljud

 


 

Anslutning till huvudbyggnads värmekälla

I flera fall kan man vid bygge av ett attefallshus ansluta sig till huvudbyggnadens värmekälla. Denna metod är ett bra alternativ att använda sig av då avstånden mellan huvudbyggnad och attefallshus inte är någon längre distans. Risker för stora värmeförluster vid dragning av längre ledningar, gör att det då bör övervägas.

 

För- och nackdelar med huvudbyggnad som värmekälla:

 • Mycket förmånlig driftskostnad

 • Anslutning av tappvarmvatten

 • Risker för energiförluster

 • Långsam uppvärmningskurva

 

 

Kamin
För dig som värderar mysfaktorn högt, passar kaminen perfekt. Detta kan framför allt lämpa sig väl då ditt attefallshus inte ska användas som permanentbostad. Viktigt att ta hänsyn till vid bygge av en kamin är de säkerhetsföreskrifter som regleras enligt BBR.

 

För- och nackdelar med kamin:

 • Hög mysfaktor

 • Behöver ingen elanslutning

 • Mycket hög installationskostnad

 • Tar plats – skorsten alt rökrör tillkommer

 • Ingen möjlighet till underhållsvärme

Telefon: 0737-40 39 70
 • Facebook - White Circle
 • Instagram - White Circle
 • LinkedIn - White Circle
 • YouTube - White Circle