KOMMUN & ANSÖKAN

För att bygga attefallshus behövs inte bygglov. Däremot behöver man göra en bygganmälan hos sin kommun. När kommunen gett dig klartecken får du börja bygga. Även om bygglov inte krävs måste man som vanligt följa reglerna i Plan- och bygglagen (PBL).


Trots att endast en bygganmälan krävs i enlighet med lagen om attefallhus så finns det undantagsfall där bygglov är nödvändigt. Nedan listar vi fall då din kommun kan begära bygglovsansökan:

 

 • Om attefallshuset uppförs närmare tomtgränsen än 4.5 meter och grannen inte ger medgivande.
   

 • Om attefallshuset uppförs närmare tomtgränsen än 4.5 meter och grannen är en allmänning (exempelvis väg eller kommunal mark) och därför inte kan ge medgivande.
   

 • Om kommunen i detaljplan kräver bygglov för ett område som utgör värdefull miljö.
   

 • Om byggnaden är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i sådant område.
   

 • Om komplementbostadshuset, tillbyggnaden och inredandet av ytterligare en bostad är inom eller i anslutning till en flygplats eller ett övning- och skjutfält som är av riksintresse för totalförsvaret enligt bestämmelser i miljöbalken.


 

I vissa kommuner kan en avgift för vatten och avlopp tillkomma, även om man bara kopplar på sig på det befintliga “systemet” utan att installera en ny mätare. I Göteborgs kommun finns inte denna avgift. Avgiftens storlek skiljer sig mellan kommunerna som har en sådan avgift.

Bra att veta


 

Givetvis hjälper vi dig med hela ansökningsprocessen. Många upplever att kommunens krav och hela ansökningsprocessen är komplex. Vi på Zuburban är noggranna med att hjälpa dig hela vägen. Från ansökan, till inflyttning.

Oroa dig inte

Telefon: 0737-40 39 70
 • Facebook - White Circle
 • Instagram - White Circle
 • LinkedIn - White Circle
 • YouTube - White Circle