REGLER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 
 • Attefallshusreglerna gäller dig som har ett en- eller tvåfamiljshus.
   

 • Attefallshuset måste vara ett komplement till ett befintligt en- eller tvåfamiljshus som redan finns på tomten.
   

 • Attefallshus får inte byggas på en tom tomt.
   

 • Byggreglerna gör det möjligt att ha både friggebod och attefallshus på tomten, det är alltså inga problem om ni redan har en friggebod.
   

 • Bygglov behövs inte, men det finns undantagsfall. Däremot behöver du göra en bygganmälan hos din kommun. Mer information om bygganmälan och undantagsfall finner du här.

 
 

 
 • Den högsta höjden från mark till taknock (högsta punkten på taket) får vara 4,0 meter.
   

 • Den totala basytan får inte överstiga 25 kvadratmeter.
   

 • Det är tillåtet att dela upp era 25 kvadratmeter. Som exempel, 20 kvadratmeter bostad och 5 kvadratmeter förråd eller liknande.

Huset kan användas antingen som ett komplementbostadshus eller som exempelvis förråd, garage eller gäststuga (komplementbyggnad). Attefallshust kan alltså uppföras med kök, badrum och åretruntstandard
 

 • Om Attefallhuset står mindre än 4,5 meter från tomtgränsen till din granne så behöver du din grannes medgivande. Är avståndet större än 4,5 meter behöver du inget medgivande.
  Skulle grannen inte ge medgivandet kan du söka bygglov hos kommunen och låta dem avgöra frågan.


  Mer information om bygglov och andra situationer där bygglov kan behövas finner du här.

   

 • Det krävs tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, det vill säga normalt 100 meter från hav, sjö och vattendrag. I närheten av järnvägsområde finns särskilda regler.

Förutsättningar vid bygge av attefallhus

Attefallshusets mått

Attefallshusets användning

Attefallshusets placering

Telefon: 0737-40 39 70
 • Facebook - White Circle
 • Instagram - White Circle
 • LinkedIn - White Circle
 • YouTube - White Circle